Kongresy a kazuistiky

Jedná se o setkání určená odborné veřejnosti, tedy lékařům, lékárníkům, veterinářům a zdravotnímu personálu, kteří pracují s homeopatií. Odborníci zde otevřeně prezentují své poznatky a zkušenosti z praxe. Homeopatický kongres přináší přednášky zaměřené na teoretické základy homeopatické léčby a zprostředkuje nejnovější poznatky ze světa homeopatie. Kongres homeopatických kazuistik je zaměřen více na příklady vedení homeopatické péče. Kongresy a kazuistiky jsou tematicky orientované na aktuální problémy, při jejichž řešení standardní medicína naráží na své limity. Jednotlivé příspěvky inspirují zkušené homeopaty i ty, kteří se s povahou homeopatie teprve seznamují, a podílejí se na dalším rozvoji homeopatie u nás.

Aktuální

Archiv