O nás

Společnost Akademie klasické homeopatie (AKH) vznikla v roce 1991, aby spoluutvářela podobu profesionální homeopatie v České republice. Už více než 25 let připravujeme lékaře, lékárníky a veterináře, aby mohli dennodenně využívat homeopatii jako diagnostickou a léčebnou metodu. Podporujeme také osvětu laické veřejnosti a přibližujeme se našemu prvotnímu cíli: aby byla homeopatie běžnou a respektovanou léčebnou metodou, která bude dostupná každému.

Souběžně se vzděláváním se zabýváme i vývojem vlastních homeopatických léčiv. Léky z řady Česká homeopatie jsou vyrobené za pomoci moderních technologií a převážně z místních surovin.

MUDr. Alexandr Fesik

Vystudoval medicínu na Národní lékařské univerzitě Bohomolce v Kyjevě. Homeopatii studoval pod vedením věhlasného lékaře a homeopata Demiana Popova. Na začátku 90. let se přesunul z Kyjeva do Ostravy, kde založil Akademii klasické homeopatie. Vede vzdělávací kurzy pro odbornou veřejnost, provozuje homeopatickou praxi a vyvíjí léky z řady Česká homeopatie.

Homeopat roku

K našim cílům patří podpora homeopatie také na poli současné medicíny a vědy. Projekt by měl podpořit motivaci k dalšímu rozvoji aktivit a projektů, přispívajících otevřené odborné diskuzi vyspělé vědecké úrovně. Usilujeme o posílení povědomí o homeopatii ve společnosti a zajištění její dostupnosti jako možné varianty šetrné a efektivní léčebné metody.

V projektu homeopat roku se snažíme vyzdvihnout významné osobnosti české homeopatie. Nominovaní v jednotlivých kategoriích významně přispívají podpoře homeopatie a její konkurenceschopnosti na českém trhu. Jsou to především odborníci lékařských a farmaceutických oborů, kteří poskytují odbornou homeopatickou péči, věnují se aktivní publikační, přednáškové a vzdělávací činnosti a předávají odkaz principů klasické homeopatie dalším generacím.

Rozhraní projektu soustřeďujeme do webového portálu www.homeopatroku.cz, kde je technicky zajištěno veřejné vkládání nominací, hlasování a archivování jednotlivých ročníků. Dohled nad správností průběhu nominací a hlasování zaštiťuje odborná porota zvolená garantem projektu MUDr. Alexandrem Fesikem, ředitelem společnosti Akademie klasické homeopatie. Slavnostní vyhlášení výsledků probíhá každoročně v rámci dubnového homeopatického kongresu, určeného odborné i laické veřejnosti, který patří k hlavním vzdělávacím akcím Akademie klasické homeopatie.

Více informací o projektu naleznete na www.homeopatroku.cz.