Ostrava 2018 - 2020

Ostrava 2018 - 2020

Hašlerova 674/9, 724 00 Ostrava-Stará Bělá, Česko, 9:00 - 15:00 hodin

Harmonogram studia

08.09.2018
Dulcamara - Hypericum perforatum

 • Úvod do homeopatie a základní principy homeopatie
 • Pozorování pacienta a spontánní anamnéza
 • Samuel Hahnemann a jeho znovuobjevení homeopatie

přednáší: MUDr. Miroslava Střížová

 

09.09.2018
Silicea - Chamomilla recutita

 • Cílená anamnéza a cílená prohlídka pacienta
 • E. B. Nash a klíčové symptomy jako základní metoda při výběru homeopatického léku

přednáší: MUDr. Alexandr Fesik

 

10.11.2018
Acidum phosphoricum - Artemisia vulgaris

 • Rodinná a genetická anamnéza
 • C. Hering, zákony pohybu nemoci, Materia medica

přednáší: MUDr. Marta Štecová

 

11.11.2018
Graphites

 • Chirurgická anamnéza
 • C. M. F. von Bönninghausen a základy repertorizace

přednáší: MUDr. Alexandr Fesik

 

 

12.01.2019
Sulfur

 • Gynekologická anamnéza
 • J. T. Kent, Materia medica a repertorium

přednáší: MUDr. Eva Jašková

 

13.01.2019
Aurum metallicum

 • Etapy vývoje osobnosti (věk jako symptom)
 • E. A. Farrington, základy a teorie diferenciální diagnostiky

přednáší: MUDr. Miroslava Střížová

 

09.03.2019
Berberis vulgaris - Kalium carbonicum

 • Léková anamnéza
 • Archetypální populační terapie

přednáší: MUDr. Miroslava Střížová

 

10.03.2019
Kalium iodatum - Allium cepa

 • Meteorologická anamnéza a vlivy kosmických těles
 • Hahnemannova teorie miasmat

přednáší: MUDr. Alexandr Fesik

 

11.05.2019
Argentum nitricum - Coffea cruda

 • Potravinová anamnéza
 • Německá vědecká nemocniční homeopatie

přednáší: MUDr. Naděžda Stauderová

 

12.05.2019
Melilotus officinalis - Arnica

 • Pracovní anamnéza
 • Anglické homeopatické školy, M. L. Tyler, J. H. Clarke, R. W. Hughes

přednáší: MUDr. Alexandr Fesik

 

Lektoři

MUDr. Alexandr Fesik

MUDr. Alexandr Fesik

MUDr. Marta Štecová

MUDr. Marta Štecová

MUDr. Miroslava Střížová

MUDr. Miroslava Střížová

MUDr. Naděžda Stauderová

MUDr. Naděžda Stauderová