MUDr. Marta Štecová

MUDr. Marta Štecová

Lektor, Ambulance myoskeletální medicíny a akupunktury, Opava

Je absolventkou Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Po promoci v roce 1993 nastoupila do Psychiatrické léčebny v Opavě, kde pracovala jako sekundární lékařka a posléze jako vedoucí lékařka rehabilitačního oddělení. Získala atestaci z všeobecné psychiatrie, z fyziatrie, balneologie a léčebné rehabilitaci a složila zkoušku 1. stupně z akupunktury. Od roku 2001 se věnuje v Opavě soukromé praxi. Homeopatii se věnuje více než patnáct let. Zpočátku homeopaticky léčila jen své blízké, od roku 2005 také své pacienty v ambulanci. V červnu roku 2016 úspěšně ukončila závěrečnou zkouškou dvouletý cyklus studia homeopatie CEDH v Brně. S velkými úspěchy v uzdravování pacientů kombinuje homeopatii s tradiční čínskou medicínou, akupunkturou, vývojovou kineziologií a fytofarmaky. Má také praxi v lékařské astrologie, v rámci které se zaměřuje na prevenci chronických onemocnění a stanovení míry zátěže organizmu. Absolvovala kurzy v oboru psychiatrie, jako je autogenní trénink, imaginativní techniky, Ericksonovská indirektivní hypnóza, kognitivně behaviorální terapie. V současné době se specializuje na léčení dětí s dětskou mozkovou obrnou a s neurologickými onemocněními. Pracuje v konceptu posturální terapie (podle Jarmily Čápové), vývojové kineziologie (stáž u Pavla Koláře v Motole – měkké a mobilizační techniky v kontextu vývojové kineziologie) a Vojtovy metody (kurz u fyzioterapeutky Hany Novákové). V roce 2017 získala Cenu za přínos homeopatii v anketě Homeopat roku 2017.

Přednáší v kurzech: