MUDr. Miroslava Střížová

MUDr. Miroslava Střížová

Lektor, Praktická lékařka celostní medicíny, Ostrava

Vystudovala Lékařskou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně (dnešní Masarykova Univerzita). Po skončení studií v r. 1983 začala pracovat na oddělení klinické biochemie, z níž v roce 1990 získala atestaci. Od r. 2000 má odbornou způsobilost k výkonu povolání lékaře v oboru všeobecné lékařství. Homeopatii se věnuje od roku 1996, kdy získala první homeopatický diplom. Prošla několika homeopatickými školami, včetně Akademie klasické homeopatie. Pomocí homeopatie léčí pacienty od roku 2004 ve své ordinaci praktického lékaře pro dospělé v Ostravě Michálkovicích. V té době většina jejích klientů homeopatii neznala, dnes znají homeopatické léčení všichni. Mimo práce v ordinaci pořádá přednášky pro veřejnost na téma „homeopatická terapie“.

Přednáší v kurzech: