Olomouc 2017–2019

Olomouc 2017–2019

Štursova 904/14, Hodolany, 779 00 Olomouc, Česko

Harmonogram studia

15.09.2018
Arsenicum album - Acidum aceticum

 • Psychologická a psychiatrická anamnéza
 • Základy a zdroje homeopatické Materie mediky: Avicenna, Galénos, Hipokratés

přednáší: MUDr. Zuzana Čajková, P.G.Hom.

 

06.10.2018
Calcarea carbonica - Drosera rotundifolia

 • Sociální anamnéza
 • Homeopatická farmakognozie

přednáší: MUDr. et. Mgr. Jana Hlavsová

 

03.11.2018
Bella-donna - Cimicifuga racemosa

 • Laboratorní anamnéza
 • Zákonitosti spojení půda-rostlina-organismus, biotop a homeopatická patogeneze

přednáší: Mgr. Irina Kaplijová

 

01.12.2018
Lycopodium - Solidago virgaurea

 • Alopatická vyšetření a diagnózy jako přínos homeopatii
 • Základy technologie výroby homeopatických surovin

přednáší: MUDr. Alexandr Fesik

 

19.01.2019
Natrium phosphoricum - Aloe socotrina

 • Analýza dřívější homeopatické léčby
 • Základy výroby homeopatických potencí a mezipotnční léky
 • Rozdíly mezi potencovaným a nepotencovaným lékem

přednáší: MVDr. Jiří Zábojník

 

16.02.2019
Thuja occidentalis - Kalium muriaticum

 • Možnosti pozorování zprostředkované konzultace - foto, video a telefonní hovor
 • Ruské homeopatické školy, škola D. V. Popova

přednáší: MUDr. Alexandr Fesik

 

09.03.2019
Apis mellifica - Capsicum

 • Alternativní metody diagnostiky a léčby jako přínos homeopatii
 • Jed jako lék: Arsenicum album, Bella-donna
 • Francouzské homeopatické školy

přednáší: MUDr. Alexandr Fesik

 

27.04.2019
Natrium muriaticum

 • Komplexní homeopatická léčba
 • Základní minerály, rostliny a živočichové

přednáší: MUDr. Zuzana Čajková, P.G.Hom.

 

11.05.2019
Aconitum

 • Homeopatická prognóza, léčba a katamnéza
 • Jídlo jako lék: Capsicum, Coffea cruda, Natrium muriaticum

přednáší: MUDr. Zuzana Čajková, P.G.Hom.

 

01.06.2019
Mercurius solubilis

 • Homeopatická léčba jako životní strategie zdraví
 • Rozvoj homeopatie ve světě, perspektivy homeopatie jako medicíny a vědy

přednáší: MUDr. Alexandr Fesik

 

Lektoři

MUDr. Alexandr Fesik

MUDr. Alexandr Fesik

MUDr. et Mgr. Jana Hlavsová

MUDr. et Mgr. Jana Hlavsová

MUDr. Zuzana Čajková, P. G. Hom.

MUDr. Zuzana Čajková, P. G. Hom.