MUDr. Libuše Polanecká

MUDr. Libuše Polanecká

Lektor, Dětská klinika Thomayerovy nemocnice, Praha Krč

Vystudovala medicínu na II. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze, vzdělání završila atestací z dětského lékařství a specializační nástavbovou atestací z hematologie a krevní transfúze.

Po promoci v roce 1993 pracovala 3 roky na Dětském oddělení v nemocnici v České Lípě, po 1. atestaci z pediatrie odešla do FN Motol na Dětskou kliniku a pracovala na oddělení dětské hematoonkologie do roku 2002, v roce 2000 složila atestaci z hematologie krevní transfúze. V průběhu mateřské dovolené pracovala a zastupovala lékaře PLDD.

V průběhu mateřské dovolené si začala rozšiřovat své vzdělání o homeopatii a dlouhodobě se věnuje zdravému životnímu stylu, snaží se o celostní přístup především k dětským pacientům.

Od roku 2006 nastoupila po mateřské dovolené na ambulanci Dětské kliniky v TN Krč v Praze, kde působí jako dětský hematolog a pediatr doposud. Současně jako asistentka 1. LF UK se účastní výuky studentů medicíny, zubního lékařství a výuky studentů bakalářského studia se zaměřením na fyzioterapii a ergoterapii a přednáší i zdravotním sestrám především obor hematologie.

Navštěvovala přednášky cyklů studia klinické homeopatie CEDH pořádaného firmou Boiron, následně se účastnila ročního kurzu homotoxikologie rakouské školy (dr. Peithner) a je absolventkou školy praktické homeopatie MUDr. Alexandra Fesika, jehož přednášky navštěvuje od roku 2012. Znalosti homeopatické teorie i praxe se snaží uplatňovat v běžné praxi, v rodině, u přátel i v rámci homeopatických konzultací, kterým se věnuje pro plné pracovní nasazení pouze jeden den v týdnu v odpoledních hodinách. Neustále doplňuje své vzdělávání v oboru hematologie, pediatrie a homeopatie. Ráda by se dočkala integrace homeopatie do běžné medicíny.

Je pravidelnou aktivní účastnicí homeopatických kongresů.

Přednáší v kurzech: