Brno 2018–2020

Brno 2018–2020

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Sokolská 1, Brno, 9:00 - 15:00

Harmonogram studia

22.09.2018
Dulcamara - Hypericum perforatum

 • Úvod do homeopatie a základní principy homeopatie
 • Pozorování pacienta a spontánní anamnéza
 • Samuel Hahnemann a jeho znovuobjevení homeopatie

přednáší: MUDr. Alexandr Fesik

 

05.10.2019
Arsenicum album – Acidum aceticum

 • Psychologická a psychiatrická anamnéza
 • Základy a zdroje homeopatické Materie mediky: Avicenna, Galénos, Hipokratés

přednáší: MUDr. Alexandr Fesik

 

06.10.2018
Silicea - Chamomilla recutita

 • Cílená anamnéza a cílená prohlídka pacienta
 • E. B. Nash a klíčové symptomy jako základní metoda při výběru homeopatického léku

přednáší: MUDr. Alexandr Fesik

 

02.11.2019
Calcarea carbonica – Drosera rotundifolia

 • Sociální anamnéza
 • Homeopatická farmakognozie

přednáší:

 

24.11.2018
Acidum phosphoricum - Artemisia vulgaris

 • Rodinná a genetická anamnéza
 • C. Hering, zákony pohybu nemoci, Materia medica

přednáší: MUDr. et. Mgr. Jana Hlavsová

 

16.11.2019
Bella-donna – Cimicifuga racemosa

 • Laboratorní anamnéza
 • Zákonitosti spojení půda-rostlina-organismus, biotop a homeopatická patogeneze

přednáší: MVDr. Jiří Zábojník

 

08.12.2018
Graphites

 • Chirurgická anamnéza
 • C. M. F. von Bönninghausen a základy repertorizace

přednáší: MUDr. Alexandr Fesik

 

30.11.2019
Lycopodium – Solidago virgaurea

 • Alopatická vyšetření a diagnózy jako přínos homeopatii
 • Základy technologie výroby homeopatických surovin

přednáší: MUDr. Alexandr Fesik

 

19.01.2019
Sulfur

 • Gynekologická anamnéza
 • J. T. Kent, Materia medica a repertorium

přednáší: MUDr. Alexandr Fesik

 

18.01.2020
Natrium phosphoricum – Aloe socotrina

 • Analýza dřívější homeopatické léčby
 • Základy výroby homeopatických potencí a mezipotnční léky
 • Rozdíly mezi potencovaným a nepotencovaným lékem

přednáší: MUDr. Zuzana Čajková

 

09.02.2019
Aurum metallicum

 • Etapy vývoje osobnosti (věk jako symptom)
 • E. A. Farrington, základy a teorie diferenciální diagnostiky 

přednáší: MUDr. Alexandr Fesik

 

08.02.2020
Thuja occidentalis – Kalium muriaticum

 • Možnosti pozorování zprostředkované konzultace - foto, video a telefonní hovor
 • Ruské homeopatické školy, škola D. V. Popova

přednáší: MVDr. Jiří Zábojník

 

23.02.2019
Berberis vulgaris - Kalium carbonicum

 • Léková anamnéza
 • Archetypální populační terapie

přednáší: MVDr. Jiří Zábojník

 

29.02.2020
Apis mellifica – Capsicum

 • Alternativní metody diagnostiky a léčby jako přínos homeopatii
 • Jed jako lék: Arsenicum album, Bella-donna
 • Francouzské homeopatické školy

přednáší: MUDr. Alexandr Fesik

 

23.03.2019
Kalium iodatum - Allium cepa

 • Meteorologická anamnéza a vlivy kosmických těles
 • Hahnemannova teorie miasmat

přednáší: MUDr. Alexandr Fesik

 

21.03.2020
Aconitum

 • Homeopatická prognóza, léčba a katamnéza
 • Jídlo jako lék: Capsicum, Coffea cruda, Natrium muriaticum

přednáší: MVDr. Jiří Zábojník

 

18.05.2019
Argentum nitricum - Coffea cruda

 • Potravinová anamnéza
 • Německá vědecká nemocniční homeopatie

přednáší: Mgr. Irina Kaplijová

 

16.05.2020
Natrium muriaticum

 • Komplexní homeopatická léčba
 • Základní minerály, rostliny a živočichové

přednáší: MUDr. et Mgr. Jana Hlavsová

 

15.06.2018
Melilotus officinalis - Arnica

 • Pracovní anamnéza
 • Anglické homeopatické školy, M. L. Tyler, J. H. Clarke, R. W. Hughes

přednáší: MUDr. Alexandr Fesik

 

06.06.2020
Mercurius solubilis

 • Homeopatická léčba jako životní strategie zdraví
 • Rozvoj homeopatie ve světě, perspektivy homeopatie jako medicíny a vědy

přednáší: MUDr. Alexandr Fesik

 

Lektoři

MUDr. Alexandr Fesik

MUDr. Alexandr Fesik

MUDr. et Mgr. Jana Hlavsová

MUDr. et Mgr. Jana Hlavsová