Bella-donna jako Hahnemannovo jablko homeopatie

Bella-donna jako Hahnemannovo jablko homeopatie

Historikové medicíny a zvlášť homeopatie diskutují již mnoho let, od kterého data počítat vznik homeopatie.

Historikové medicíny a zvlášť homeopatie diskutují již mnoho let, od kterého data počítat vznik homeopatie. Část z nich počítá vznik homeopatie od roku 1790, kdy Samuel Hahnemann vyzkoušel sám na sobě účinky kůry chinovníku a kdy provedl první pozorování projevu principu podobnosti. Jiní počítají za vznik homeopatie publikaci Hufelandova časopiseckého článku „Versuch über ein neues Princip zur Auffindung der Heilkräfte der Arzneisubstanzen, nebst einigen Blicken auf die bisherigen.“ (Esej o novém pravidle pro zjišťování léčivé síly drog). A ještě další od prvního vydání Organonu racionální léčby„Organon der rationellen Heilkunde“ v Drážďanech v roce 1810. A všichni mají pravdu… byly to velké kroky ke vzniku homeopatické vědy.

Zapomínají ale na důležitou podstatu – medicína je nejen věda, ale hlavně praxe. První opravdová zkouška praktické homeopatie jako vědy užitečné pro lidi, byla úspěšná léčba Bella-donnou při epidemii spály v Německu a Rakousku v letech 1799-1801. Bella-donna byla úspěšně použita jako dynamizovaný lék dle principu podobnosti u velkého množství nemocných. Recept přípravy Hahnemanovy Bella-donny se přepisoval a posílal od matky k dětem, od podřízených k nadřízeným, od katolíků k protestantům a židům. Kdo použil recept, uzdravil se a zůstal naživu, kdo ne, byl ponechán osudu. Sláva doktora Hahnemanna a jeho nové metody nabyla praktického rázu.

My považujeme za okamžik vzniku homeopatie praktickou aplikaci Bella-donny v roce 1799 „Léčba a prevence spály Bella-donnou“. Proving léku je dobrá věc, a v určité etapě může být užitečná. Svědí mě levé ucho po podání … nebo mám vzpomínky na mateřskou školku, je to zajímavé, ale více mne zajímá, čím budu léčit astma u pacienta s alergií na kortikoidy nebo angínu u pacienta po transplantaci a na imunosupresivní terapii.
Praxe nade všechno. A zde je první vítěz homeopatie: Bella-donna. Každá věda má svého otce-zakladatele, a skoro každá věda své ovoce. Fyzika má Newtona a jablko. Homeopatie Hahnemanna a pěknou Bella-donnu.