Ochrana osobních dat

Společnost Akademie klasické homeopatie, spol. s r.o. jako provozovatel internetové aplikace www.studujtehomeopatii.cz je registrovaným správcem osobních údajů (číslo registrace u ÚOOÚ je 00000XXX) a garantuje bezpečnost Vámi poskytnutých dat a zavazuje se k dodržování zákona číslo 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a informací. Námi zpravované osobní údaje jsou zabezpečeny proti zneužití. Pokud se registrujete jako fyzická osoba, požadujeme při registraci uvést následující údaje:

 • Jméno a příjmení
 • Adresu pro fakturaci
 • Telefonické spojení
 • Elektronickou adresu (e-mail)

Pokud nakupujete jako právnická osoba, požadujeme při registraci uvést následující údaje:

 • Název společnosti (obchodní firma)
 • Adresu pro fakturaci a dodání zboží
 • IČO, DIČ
 • Telefonické spojení
 • Elektronickou adresu (e-mail)

Ve výše uvedeném rozsahu budou zpracovány Vaše osobní údaje.Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány za účelem Vaší identifikace jako kupujícího, k realizaci a provedení nezbytných účetních operací a zaúčtování vaší platby za nakoupené zboží, za účelem správné dodávky zboží a ke komunikaci s Vámi.Nákupem v internetovém obchodě www.studujtehomeopatii.cz dáváte souhlas s tím, že Společnost Akademie klasické homeopatie, spol. s r.o. může předávat osobní údaje svých zákazníků za účelem rozesílání obchodních sdělení, řádné přepravy zboží, poskytování spotřebitelského úvěru a obdobného účelu třetím osobám, a to poskytovatelům služeb rozesílky obchodních sděleních, služeb zákaznické podpory, dopravcům, splátkovým společnostem a pojišťovnám. Jinak ze strany společnosti Akademie klasické homeopatie, spol. s r.o. nedochází k prodávání či pronajímání osobních údajů ve prospěch třetí strany.

Registrací v této aplikaci souhlasíte se:

 • zpracováním a shromažďováním Vašich osobních údajů společností Akademie klasické homeopatie, spol. s r.o. k marketingovým účelům. Tento svůj souhlas může Kupující kdykoli bezplatně odvolat (požádat o odstranění některých svých údajů, případně úplné odstranění všech svých údajů z databáze správce), a to na e-mailu: info@studujtehomeopatii.cz.
 • zasíláním obchodní nabídky na Vaši emailovou adresu, případně poštovní adresu či formou SMS zpráv. Odhlášení z odebírání obchodních sdělení je možné na e-mailu: info@studujtehomeopatii.cz nebo požadavkem na zákaznické lince 596 113 330.

Kupující má právo na přístup k osobním údajům, má právo na jejich opravu, doplnění, má právo na jejich blokaci, může žádat společnost Akademie klasické homeopatie, spol. s r.o. o vysvětlení a odstranění závadného stavu, a to vše bezplatně na e-mailové adrese info@studujtehomeopatii.cz. O následném postupu bude kupující informován e-mailovou zprávou. Osobní údaje jsou ukládány v bezpečné databázi. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat. Kupující souhlasí, že soubory cookies mohou být předávány třetím osobám za marketingovými účely.

Zasílání obchodních sdělení formou emailu