Vzdělávání

Praktická homeopatie podle Hahnemanna

 

Náš kurz je určený odborníkům (lékařům, lékárníkům, veterinářům a zdravotnímu personálu), kteří chtějí homeopatii využívat ve své praxi. Během dvaceti víkendových přednášek se studenti naučí, jak využívat homeopatii při diagnostice a léčbě. Pracují přitom s 20 až 30 nejčastěji používanými homeopatickými léky. Své znalosti si prohloubí díky zajímavým domácím úkolům, analyzováním případů a průběžným opakováním.

 

Účastníci kurzu navíc mohou své znalosti dále rozvíjet na kongresech a dalších odborných setkáních. Po úspěšném složení závěrečné zkoušky získají diplom, který potvrzuje, že jsou kvalifikovanými homeopaty.

 

Studijní plán:

Prohlédněte si detailní studijní plán.

Pět výhod pro naše posluchače

 1. profesionalita – kurz vede lékař, který homeopatii vyučuje v kontextu moderní medicíny, dozvíte se, jak může homeopatie podpořit běžnou léčbu i vyvážit její nedostatky
 2. systematické studium – učivo je citlivě rozvržené do 20 víkendových přednášek, v průběhu dvou ročníků jej s vámi budeme procvičovat a opakovat
 3. praktičnost – naučíte se, jak využívat homeopatii při diagnostice a léčbě
 4. podpora – další informace můžete vždy získat při osobní konzultací a telefonicky, své vědomosti rozvíjíte i na kongresech a setkáních s odborníky
 5. dostupnost – díky našemu vzdělávacímu portálu můžete studovat i z domova, máte okamžitý přístup ke vzdělávacím materiálům a různým cvičením

Města ve kterých kurz probíhá:

Homeopatická věda

11.1.
2017

Thuja occidentalis jako konstituční lék 2. část

Thuja occidentalis patří již od doby Samuela Hahnemanna k nejčastěji užívaným homeopatickým lékům. Pomáhá řešit potíže močového a pohlavního ústrojí, řadu kožních potíží, včetně bradavic, polypů a akné, jako výborný kosmetický lék zlepšuje kvalitu vlasů a nehtů.

Číst dále
12.12.
2016

Thuja occidentalis jako konstituční lék … 1. část

Thuja occidentalis patří k základním homeopatickým lékům. Do homeopatie tento lék zavedl Samuel Hahnemann. Jedná se o hojně využívaný lék, doporučovaný k léčbě potíží močového a pohlavního ústrojí jak u žen, tak u mužů. Osvědčila se ale také jako lék kosmetický, pomáhá zlepšovat stav pleti a vlasů, přispívá k léčbě bradavic, mastné pleti nebo akné.

Číst dále
29.11.
2016

Arsenicum album jako konstituční lék, 2. část

Arsenicum album je jedním z nejvýraznějších homeopatických typů. Lék Arsenicum album vhodně doplňuje léčbu těžkých infekčních stavů nebo stavů, kdy běžná léčba nezabírá. Ke klíčovým symptomům typu Arsenicum album patří pálení doprovázející velké možství potíží, jako například akutní rýmu, varixy, akutní otitidu, nebo zánět žaludku.

Číst dále
3.11.
2016

Arsenicum album jako konstituční lék, 1. část

Arsenicum album je jedním z nejvýznamnějších a zároveň nejzáhadnějších léků. Jeho aktivní účinnou látkou je dynamizovaný oxid arsenitý, znám také pod názvem arsenik. Hrál nezastupitelnou roli v průběhu vývoje medicíny, byl součástí mnoha experimentů, naříklad v léčbě malárie, revmatismu nebo celiakie. Arsenik je vysoce toxická látka, své uplatnění našel i jako jeden z nejčastěji vužívaných jedů světové historie.

Číst dále
zobrazit starší články

Přihlaste se k odběru novinek

a žádný článek už vám, neuteče, každý týden vám to nejzajímavější pošleme přímo do Vaší e-mailové schránky.

Vaše přihlášení k odběru novinek bylo úspěšné.

Homeopatie

Homeopatie je systém znalostí o individuálním vývoji organismů (lidí nebo zvířat) a léčba založená na těchto znalostech.

Můžeme také říct, že homeopatie je léčebná metoda, kterou využívají lékaři po celém světě už více než 200 let, poté, co ji do praxe zavedl německý vědec a lékař a Samuel Hahnemann.

V homeopatii se při výběru léku používá tzv. princip podobnosti. Nejjednodušší formulace tohoto principu by mohla znít „podobné se léčí podobným.“ Například včelí jed způsobuje u zdravého člověka otok a bodavou, pulzující bolest. Homeopatikum vyrobené z včelího jedu tedy léčí zdravotní problémy, které se projevují těmito symptomy.

To by ale bylo velké zjednodušení. Přísněji vzato je princip podobnosti vymezený a univerzálně platný soubor způsobů, jakými se všichni živí tvorové přizpůsobují proměnlivým podmínkám životního prostředí.

Lidská populace je ovlivňovaná prostředím, ve kterém žije. Naše těla se v průběhu staletí neustále přizpůsobují charakteristickému klimatu, typickým potravinám, míře znečištění, obvyklým chorobám i změnám životnímu stylu.

Vlivem tohoto vývoje se v populaci ustálily skupiny lidí s podobnými genetickými, biochemickými a imunitními znaky. Lidé v těchto skupinách sdílejí předpoklady k rozvoji totožných nemocí a k jejich podobnému průběhu. Tyto skupiny lidí zná homeopatie jako konstituční typy.

Podle zákona podobnosti je s každým konstitučním typem spojený konstituční lék. Znamená to, že pokud je někdo například pacientem typu Silicea, předpokládá se u něj rozvoj onemocnění, které léčí homeopatikum Silicea.

Tyto zákonitosti popisuje archetypální populační teorie, která je základním principem diagnostiky i homeopatické léčby. Protože je tato teorie založená na zkušenostech generací lékařů-homeopatů, je homeopatická léčba vysoce efektivní

Homeopatie vznikla na konci 18. století, kdy saský vědec a lékař Samuel Hahnemann systematizoval staleté léčebné tradice a spojil s moderními vědeckými poznatky své doby. Vytvořil systém léčby založený na individuálním přístupu k pacientovi, pečlivém hodnocení projevů nemocí a hledání spojitosti mezi rozvojem onemocnění a okolním prostředím. S ohledem na své motto „Účinnost a neškodnost“ vyvinul také nový způsob výroby léčiv.

Hahnemann se při práci na překladu Materie mediky skotského lékaře Williama Cullena dočetl o účincích, které má požití kůry chinovníku, přírodního antimalarika. Povšiml si, že účinky (zimnice, třes, nevolnost apod.) jsou velmi podobné projevům samotné malárie. Svou domněnku se rozhodl otestovat sám na sobě. Díky tomu znovuobjevil už Hippokratovi známý „princip podobnosti“ a se zrodila léčebná metoda známá nám dnes pod názvem homeopatie, z řeckého homoios (podobný) a pathos (nemoc, bolest, vášeň).

Homeopatie se během 19. století dále vyvíjela. V roce 1801 zavedl Hahnemann do praxe homeopatický lék vyrobený z rulíku zlomocného, preventivní prostředek proti onemocnění spálou. Homeopatikum mělo takovou účinnost, že mnoho tradičně uvažujících lékařů se začalo řídit Hahnemannovým léčebným postupem. Cristoph Hufeland, považovaný ve své době za největšího německého lékaře, prosadil, aby preventivní podávání homeopaticka Bella-donna bylo oficiální politikou pruské vlády během epidemie spály v roce 1838.

Hahnemannovi žáci dále jeho léčebný systém rozvíjeli. Německý lékař Constantine Hering založil první homeopatickou školu a do Materie mediky zavedl řadu nových léků. Adolf von Lippe zdokonalil systém dynamizace léků a je autorem metodiky pro volby potence. Eugen Nash zpřesnil systém klíčových symptomů a zásady výběru homeopatických léků. Ukrajinský homeopat Demian Popov upravil systém nestandardních potencí a principy klasické homeopatie uzpůsobil současnosti.

Materia medica homeopatica popisuje patogenezi konstitučních typů a definuje je úplným soupisem modalit a psychických i fyzických symptomů. To vše je seřazeno v hierarchickém systému, kterému říkáme „obraz léku“.

UKÁZKA: SILICEA

 • Slabé drobné děti; nikoliv vlivem potravy, ale vlivem narušené asimilace výživy.
 • Záněty mají tendenci končit supurací nebo se nehojí a stávají se chronickými.
 • Chlad, nedostatek vitálního tepla, i když cvičí; musí se teple oblékat, zvláště hlavu, což .

Silicea je dalším z neocenitelných léků, který se rovněž nedá využít jinak než za pomoci potencování vynalezeného Hahnemannem. Stejně jako Calcarea je užitečný zejména u dětí, které se potí na hlavě (Sanicula) a mají naručené vstřebávání živin. Silicea narozdíl od Calcarey není indikována u tlustých, obézních pacientů s nadměrnou výživou jedné části a a nedostatečnou výživou jiné, ale u přecitlivělých, obecně špatně vyživovaných osob, které trpí nikoli nedostatkem výživy, ale špatnou asimilací.

Zdroj: NASH, Eugene Beauhermais. Nejužitečnější léky a symptomy homeopatické materie mediky. Praha: Alternativa, 2007. ISBN: 978-80-86936-12-3.

Repertorium je příručka umožňující rychlé vyhledávání vhodného léku podle symptomů spojených s orgány nebo jejich funkcemi. Je uspořádané abecedně nebo hierarchicky podle anatomie, jednotlivých potíží či funkcí.

Jako modality jsou uvedeny okolnosti, stavy a čas, které symptomy modifikují a ovlivňují. Symptomy bývají rozlišovány podle své obvyklosti, léky jsou rozlišovány podle četnosti užití a vztah k symptomu. Rozlišení vychází vždy ze zkušeností autora nebo homeopatů, ke kterým autor odkazuje.

Pro velkou část homeopatů je repertorium nezbytnou pomůckou při výběru homeopatického léku. Správná práce s repertoriem však vyžaduje dobrou znalost homeopatické Materie mediky. V současnosti jsou velmi rozšířená repertoria v elektronické podobě.

UKÁZKA: HLAVA

BOLEST: pálení:

 • leh na zádech, při: Agar.
 • v posteli zhorš.: Merc.
 • zlepš.:Canth
 • ložiska, v: Ars. Glon. Graph. Nit-ac. Raph.
 • menses, během: Nat-m.
 • místnost, když vchází z vencu: Caust.
 • mluvení, z: Sil.

Mozek: Acon. Arn. Bell. Canth. Carb-ac. Glon. Hydr-ac. Phos. Verat.

Zdroj: KENT, James Tyler. Repertorium homeopatické materie mediky. 2. vyd. Praha: Alternativa, 2011. 1 205 s. ISBN 80-85993-12-0

Homeopatie pomáhá například gynekologům a porodníkům. Jelikož je tato léčebná metoda šetrná a přesně zacílená léčba, mohou ji využívat nastávající matky. Homeopatika nemají teratogenní účinky léky a neobsahují složité chemické látky, protože jsou vyrobené z přírodních surovin.

Pediatři ve své praxi musejí neustále kalkulovat s tím, že se dětský organismus prudce proměňuje. Dítě roste a mění se jeho chování, zájmy a zvyky, imunitní profil nebo hormonální stav. Archetypální populační teorie umožňuje lékaři-homeopatovi léčit s ohledem na celkový a aktuální stav, ale i předvídat budoucí zdravotní problémy.

Navíc platí, že některé druhy léčiv (například antipyretika) je možné dětem podávat až od určitého věku, aby nezasahovaly do jejich vývoje. S homeopatií si mohou být jistí, že dítě dostává nejšetrnější léky v dávkách, které nezatěžují organismus. Homeopatika nemohou být příčinou budoucích zdravotních potíží, nezpůsobují alergie a neruší účinek standardních léčiv. S pomocí homeopatie je možné léčit dítě každého věku, už během prvních týdnů života, v pubertě i na prahu dospělosti.

Homeopatie má význam i pro praktické lékaře, kterým umožňuje léčit chronická onemocnění. Stav chronických pacientů se často lepší, nebo u nich dojde k úplnému uzdravení a pacient nemusí lékaře neustále navštěvovat. Homeopatika také podporují standardní léčbu a pomáhají vyvažovat její nedostatky.

Díky více než 220 letům praxe vědí lékárníci a lékaři vše o lécích, který používají. Homeopatické léky nemohou mít nežádoucí účinky a léčbu standardními léky vhodně podporují a doplňují. Je možné je užívat i preventivně, protože nevyvolávají psychickou ani fyzickou závislost a preventivním užíváním neztrácejí účinnost.

Homeopatických léků je velké množství. Některé jsou vyráběny přímo v České republice, mnohé se k nám dovážejí ze zahraničí. Liší se technologií výroby, díky které účinek léků neruší vnější vlivy jako alkohol, kofein, mentol nebo dotek. V případě jiných léků je tomu naopak. Homeopatické léky se odlišují také potencí, která určuje, v jaké fázi onemocnění je vhodné homeopatikum nasadit. Jsou však i homeopatické léky vyráběné v jediné variantě anebo kombinující několik potencí dohromady.

Doporučit lze jednoznačně léky, které jsou vyrobeny z lokálních surovin, tedy pocházejí z životního prostředí, které bezprostředně ovlivňuje pacientovo zdraví.

Jedním z velmi vytrvalých mýtů o homeopatii je existence „homeopatického zhoršení“. Při překladech názvosloví mezi němčinou, angličtinou, francouzštinou a češtinou se pozměnil prvotní význam pojmu, kterým spíše než „zhoršení“ byla „reakce“. Například v ruštině zůstal tento význam zachován díky slovu „obostrenie“ – uvolnění potlačených příznaků, vysvobození. K uvolnění potlačených příznaků, které bývá mylně chápáno jako zhoršení, dochází jen velmi vzácně.

Dalším z mýtů je, že základní součástí homeopatické léčby je vyšetření s pomocí komplikovaných a drahých přístrojů. Není tomu tak, Hahnemann ani jeho žáci žádné z těchto přístrojů nevyužívali. I když se homeopatie od jejich časů změnila, základem homeopatické léčby bylo a bude vstupní vyšetření založené na důkladném pozorování a následná analýza duševního i fyzického zdraví pacienta.

Nejškodlivější z mýtů říká, že homeopatie se ostře vyhrazuje proti konvenční medicíně a neuznává žádnou z jejích metod. Ani toto není pravda, zkušenému lékaři-homeopatovi mohou například velmi pomoci zdravotní záznamy pacienta dokumentující formou nejrůznějších vyšetření a rozborů jeho zdravotní stav. Stejně tak uvědomělí lékaři-homeopaté chápou, že pro dobro pacienta je nutné v někdy přistoupit k chirurgickému zákroku, který zlepšení zdravotního stavu zajistí dříve, než by se to mohlo podařit s pomocí homeopatie.

O nás

AKADEMIE KLASICKÉ HOMEOPATIE

Akademie klasické homeopatie (nebo zkráceně „AKH“) vznikla v roce 1991, aby spoluutvářela podobu profesionální homeopatie v České republice. Už více než 20 let připravujeme lékaře, lékárníky a veterináře, aby mohli dennodenně využívat homeopatii jako diagnostickou a léčebnou metodu. Podporujeme také osvětu laické veřejnosti a přibližujeme se našemu prvotnímu cíli: aby byla homeopatie běžnou a respektovanou léčebnou metodou, která bude dostupná každému.

Souběžně se vzděláváním se zabýváme i vývojem vlastních homeopatických léčiv. Léky z řady Česká homeopatie jsou vyrobené za pomoci moderních technologií a z místních surovin.

NÁŠ TÝM

MUDr. Alexandr Fesik

Vystudoval medicínu na Národní lékařské univerzitě Bohomolce v Kyjevě. Homeopatii studoval pod vedením věhlasného lékaře a homeopata Demiana Popova. Na začátku 90. let se přesunul z Kyjeva do Ostravy, kde založil Akademii klasické homeopatie. Vede vzdělávací kurzy pro odbornou veřejnost, provozuje homeopatickou praxi a vyvíjí léky z řady Česká homeopatie.


Mgr. Gabriela Franková

Působí jako koordinátorka vzdělávání v Akademii klasické homeopatie. Spoluutvářela novou vzdělávací koncepci, dohlíží na organizaci kurzů a jejich odbornou úroveň. Prezentuje možnosti homeopatické léčby na výstavách a odborných konferencích pro lékaře a lékárníky.


Kontakty

Kontaktní adresa:

AKADEMIE KLASICKÉ HOMEOPATIE, spol. s r.o.

Hašlerova 674/9
Ostrava − Stará Bělá
724 00 Ostrava, Česká republika

Informace o společnosti:

AKADEMIE KLASICKÉ HOMEOPATIE, spol. s r.o.

Vaňkova 48/1011
Ostrava − Bělský les

Máte dotaz?

E-mail *

Jméno a příjmení

Tel. kontakt

Předmět zprávy

Text zprávy *